Przedmiot zamówienia
Dostawa sprzętu, wykonanie i wdrożenie aplikacji oraz platformy internetowej na potrzeby systemu Opole+  w ramach projektu „Opole+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach RPO WO 2014-2020.

W założeniu system Opole+ ma za zadanie pełnić rolę aplikacji mobilnej z kompleksowym dostępem do usług miejskich, jej odpowiednika www wraz z serwisem informacyjnym opartym o dane transferowane ze strony miasta Opola oraz narzędzia analitycznego na potrzeby efektywnego jak i precyzyjnego przepływu informacji na linii użytkownik-miasto celem poprawy jakości świadczonych przez Opole usług. Wyróżniającą cechą aplikacji miejskiej będzie możliwość dokonywania płatności elektronicznych w ramach usług zaimplementowanych w aplikacji oraz analiza danych pochodzących z sprofilowanych kont użytkowników, pod kątem rejestrowania potoków ludzkich, preferencji użytkowników oraz ich aktywności. Funkcja płatności elektronicznych wyróżniać ma się jak największą ergonomicznością z punktu widzenia obsługi przez użytkownika końcowego. Aplikacja powinna posiadać również moduł umożliwiający korzystanie z danych w trybie offline (np. przewodnik miejski, nawigacja do punktu, punkty w okolicy), które pobrać będzie można np. w miejskich hot spotach. Całość rozwiązania ze wszystkimi przypisanymi mu funkcjonalnościami tworzyć będzie system Opole+.